Allgemein

Di da proget NOSSA SCOULA

Als 2 da mai 2019 han la scoulina e la scoula primara d’Ardez/Guarda realisà ün di da proget cumünaivel. La mêra da quel di es statta da promouver la cumünanza. Nus vain fat gös in gruppas, vain cuschinà e mangià insembel aint il god.