program da l’on

15 avuost 20221. di da l’on da scoula 2022/23
1.-2. settember 2022proget da cuorsa d’orientaziun sCOOL a Scuol (4.-6 avla classa)
1.settember 2022instrucziun da trafic, scoulina – Gian Thom
settember 2022sairadas da genituors da las singulas classas (invids da las persunas d’instrucziun da classa seguan)
settember 2022daintist scoulina e 1.-6 avla classa
settember 2022spassegiada d’utuon
19 settember 2022controlla seriala logopedia, scoulina
27 settember 2022Schule meets Hockey 10.15-12.00 Gurlaina scoulina e 1.-3. classa
28 settember 2022rapreschantaziun Classica in classa 1. – 3. classa, Scuol
7 october 2022cuors da magistraglia „cartas da cumpetenza ciclus 1 (ingün’instrucziun pella scoulina – 3. classa)
26 october 2022Coppa Engiadina hockey, Gurlaina
october- november 20221. bloc da nodar 4.-6. classa
10 november 2022di da l’avegnir naziunal per scolaras e scolars da la 5.-6. classa
23 december 2022Nadal da scoula
      schner 2022eivna da scoula da skis scoulina
invierndis da sport
schner 2023discuors da semester cun scolaras/scolars e genituors
     27 schner 2023attestats e finischun dal prüm semester, decisiun provisorica s-chalin ot
4 favrer 2023Schüschaiver
  14 favrer 2023examens da gimnasi 6. classa
3 marz 2023Talocs
4 marz 2023Chalandamarz
marz 2023bloc da nodar pella scoulina e la 1.- 3. classa
    12 avrigl 2023decisiun definitiva a reguard reala e secundara per uffants da la 6. classa
mai 20232. bloc da nodar 4.-6. classa
mai-gün 2023spassegiada da prümavaira
29 gün 2023sairada da finischun
30 gün 2023Lais da Pesch

*il program da l’on vain adattà tenor bsögn