program da l’on

19 avuost 2019 1. di da l’on da scoula 2019/20
26 avuost 2019 sairada tscherna da mansters 8avlas classas
utuon 2019 spassegiadas d’utuon da las differentas classas tenor ora
18 settember 2019 cuorsa d’orientaziun a Ftan insembel cul IOF a Ftan
25 settember 2019 classica in classa – concert pella 1. – 4. classa
30 settember 2019 teater „Flumi“ pel ciclus 1
30 set. – 4 oct. 2019 dis d’insai 8avlas classas, preparaziun examens da gimnasi
2 october 2019 perfecziunamaint per tuot las persunas d’instrucziun cul tema cumpetenzas transversalas (ingün’instrucziun il marcurdi avantmezdi)
4 october 2019 Hockey goes to School, proget da hockey per classas dal ciclus 1
25 october 2019 conferenza circuitala Suot-Tasna – Ramosch (ingün’instrucziun venderdi davomezdi)
7 november 2019 posa dal lat
11 fin 15 november 2019 evaluaziun externa da la scoula da Scuol
12 november 2019 turnier da hockey Postfinance per 3. – 6avla classa
14 november 2019 di da l’avegnir naziunal per scolaras e scolars da 5 e 6avla classa
21 november 2019 teater „Bagat“ per scolaras e scolars da primara
20 december 2019 Bös-chin da scoula
10 schner 2020 Pangronds scoula primara
inviern 2019/20 eivna da scoula da skis da las scoulinas da Scuol
inviern 2019/20 dis da sport d’inviern da las differentas classas tenor ora
27 schner 2020 cumanzamaint 2. semester
1. favrer 2020 Hom Strom (di da scoula obligatoric pella scoula primara e pels scolars da la fracziun Scuol dal s-chalin ot)
11 favrer 2020 examens da gimnasi 6avla classa
29 favrer 2020 Chalandamarz
10 marz 2020 examens da gimnasi e scoula media 2. + 3. classa dal s-chalin ot
10 avrigl 2020 decisiun definitiva a reguard secundara e reala per scolaras e scolars da la 6avla classa
xx avrigl 2020 Il plü svelt pesch da Scuol
24 gün 2020 exposiziun da lavurs da zambriar cun stüva da cafè
26 gün 2020 conclusiun on da scoula a las 13.40 in sala cumünala
29 gün – 3 lügl 2020 eivnas compactas da talian e frances per scolaras e scolars da l’8avla classa

*il program da l’on vain adattà tenor bsögn