program da l’on

20 avuost 2018 1. di da l’on da scoula 2018/19
27 avuost 2018 sairada tscherna da mansters 8avlas classas
utuon 2018 spassegiadas d’utuon da las differentas classas tenor ora
19 settember 2018 cuorsa d’orientaziun a Ftan (scoulas da Scuol ed Institut Otalpin Ftan)
1. – 5 october 2018 dis d’insai 8avlas classas, preparaziun examens da gimnasi
3 october 2018 perfecziunamaint da medias ed informatica per tuot las persunas d’instrucziun (ingün’instrucziun il marcurdi avantmezdi)
24 october 2018 classica in classa – concert pella 1. – 4. classa
26 october 2018 conferenza circuitala Suot-Tasna – Ramosch (ingün’instrucziun venderdi davomezdi)
6 november 2018 turnier da hockey Postfinance per 3. – 6avla classa
8 november 2018 di da l’avegnir naziunal per scolaras e scolars da 5 e 6avla classa
13 november 2018 posa da lat
16 november 2018 exposiziun da mansters „Fiutscher“ a Cuoira, per scolars dal s-chalin ot
21 november 2018 Conferenza Generala Ladina e cuors da perfecziunamaint (ingün’instrucziun il marcurdi avantmezdi)
19 december 2018 Turnier da ballarait per scolaras e scolars dal s-chalin ot a Sent (Scuol e Valsot)
21 december 2018 Bös-chin da scoula
1. – 5avla classa: 17.15
6 – 9avla classa: 20.30
11 schner 2019 Pangronds scoula primara
inviern 2018/19 eivna da scoula da skis da las scoulinas da Scuol
inviern 2019 dis da sport d’inviern da las differentas classas tenor ora
28 schner 2019 cumanzamaint 2. semester
2 favrer 2019 Hom Strom (di da scoula obligatoric pella scoula primara e pels scolars da la fracziun Scuol dal s-chalin ot)
12 favrer 2019 examens da gimnasi 6avla classa
1. marz 2019 Chalandamarz
12 marz 2019 examens da gimnasi e scoula media 2. + 3. classa dal s-chalin ot
10 avrigl 2019 „di da scolaziun/Bildungstag“ a Tavo (scoulina-9avla classa: ingün’instrucziun il marcurdi avantmezdi)
12 avrigl 2019 decisiun definitiva a reguard secundara e reala per scolaras e scolars da la 6avla classa
17 avrigl 2019 Il plü svelt pesch da Scuol
7 gün 2019 proget da circus scoulina
4 gün 2019 festa d’uffants a Valsot (datas da reserva 6 o 7 gün 2019)
12 gün 2019 proget da chant Albina e Rösina da la 1. – 4. classa (19.00 in sala cumünala)
17 – 19 gün 2019 proget da cuorsa d’orientaziun pel ciclus 1: scoulina fin 2. classa
26 gün 2019 exposiziun da lavurs da zambriar cun stüva da cafè
28 gün 2019 conclusiun on da scoula a las 13.40 in sala cumünala
1. – 5 lügl 2019 eivnas compactas da talian e frances per scolaras e scolars da l’8avla classa

*il program da l’on vain adattà tenor bsögn