program da l’on 23-24

14 avuost 2023 cumanzamaint da l’on da scoula 2023-2024
avuost – october 2023 sairadas da genituors da las singulas classas (invids da las persunas d’instrucziun da classa seguan)
24 – 25 avuost 2023 proget da cuorsa d’orientaziun sCOOL a Sent (3.-6. classa)
utuon 2023 spassegiadas d’utuon da las singulas classas tenor ora (scoulina e scoula)
14 settember 2023 sairada da genituors culla cusgliadra da mansters (8. classa; invids seguan)
15 settember 2023 Emsorama a Scuol (s-chalin ot)
19 settember 2023 „School meets hockey“ (scoulina e 1.-2. classa)
27 settember 2023 „BMI-Datenerhebung Kanton Graubünden“ (1., 5., 9. classa; detagls seguan)
4 october 2023 rapreschantaziun Classica in classa „Il rumpanusch“ a Scuol (1. – 4. classa)
2-5 october 2023 proget Minisguard (5.-6. classa)
2-4 october 2023 dis da giarsunadi d’insaj (8. classa)
5 october 2023 di da proget tscherna da mansters (s-chalin ot)
5 october 2023 * cuors da magistraglia „cartas da cumpetenza ciclus I“ (ingün’instrucziun pella scoulina – 2. classa)
6 october 2023 dm * inscunter da magistraglia Ardez-Samignun (magistraglia;davomezdi ingün’instrucziun per scolaras e scolars)
26-27 october 2023 Coppa Engiadina (hockey; per uffants da primara)
30 october 2023 prelecziun da l’autura Antonia Bertschinger (s-chalin ot)
9 november 2023 di da l’avegnir (5.-6. classa)
15, 16 o 17 november ’23 exposiziun tscherna da mansters FIUTSCHER a Cuoira (s-chalin ot)
21 november 2023 di da visita in scoula e scoulina
december’23-schner’24 discuors da semester illas differentas classas (1.-9. cl.)
9-10 december 2023 43. Turnier tradiziunal da ballarait
21 december 2023 Nadal da scoula (1.-9. classa)
inviern 2023-2024 dis da sport d’inviern da las differentas classas tenor ora
7 als 12 schner 2024 eivna da sport d’inviern (1.-6. classa)
15 als 19 schner 2024 eivna da skis da la scoulina (adüna davomezdi)
22 da schner 2024 stafetta d’inviern (scoulina – 9. classa)
26 schner 2024 finischun dal 1. semester ed attestats pels uffants da 1.-9. cl.
26 schner 2024 decisiun provisorica reala-secundara (6. cl. ed evtl. 7. cl.)
29 schner 2024 cumanzamaint dal 2. semester da scoula (scoulina e scoula)
13 favrer 2024 examens da gimnasi (6. classa)
1. marz 2024 Chalandamarz (scoulina e scoula)
12 marz 2024 examens da gimnasi e scoula media (2. + 3. classa dal s-chalin ot)
4 avrigl 2024 di da visita in scoula e scoulina
9 avrigl 2024 visita chasa RTR a Cuoira (5.-6. classa)
15 avrigl 2024 decisiun definitiva reala-secundara (6. cl. ed evtl. 7. cl.)
15-19 avrigl 2024 examens da „Stellwerk“ (8. cl.)
24 avrigl 2024 * cuors per tuot la magistraglia da la scoulas dal cumün da Scuol (ingün’instrucziun per scolaras e scolars) *
27 mai 2024 pulir pas-ch culla scoula in collavuraziun culs paurs (Alp Telf ed Alp Prà San Flurin)
30 mai 2024 teaterin in scoulina (scoulina)
3-5 gün 2024 dis da god (3.-4. classa cun partecipaziun da la 1.-2. classa)
6 gün 2024 Bike-control (instrucziun da velo; 1.-6. primara)
3-7 gün 2024 viadi da scoula (s-chalin ot)
10-11 gün 2024 viadi da scoula (5.-6. classa)
27 gün 2024 exposiziun da differentas lavurs da scoula (invid segua; scoulina-9. classa)
28 gün 2024 finischun da l’on da scoula 2023-2024
30 gün-5 lügl 2024 eivna cumpacta da talian (scolars e scolars chi han tschernü talian sco rom facultativ)

Il program da l’on vain adattà tenor bsögn.

* Tenor la ledscha da scoula han genituors dad uffants da scoulina e primara la pussibiltà da laschar survagliar a lur uffant dürant l’avantmezdi. Schi’d es quia il bsögn per quel avantmezdi/di as stoja annunzchar quai in scrit pro’l mainascoula fin 2 eivnas avant la data. Sainza annunzcha resta l’uffant a chasa quist (mez) di. In che maniera cha quist accumpognamaint gniss organisà, nun es amo cuntschaint e sta illa respunsabiltà da la scoula.