program da l’on

20 d’avuost 2018 cumanzamaint da l’on da scoula 2018/2019
utuon 2018 sairadas da genituors da las singulas classas
utuon 2018 spassegiadas d’utuon da las singulas classas
13 da settember 2018 marchà da tscherna da mansters per scolaras e scolars da l’8avla classa cun lur genituors
19 da settember 2018 cuorsa d’orientaziun a Ftan (scoulas dal cumün da Scuol ed IOF)
1. – 3 d’october 2018 giarsunadis d’insaj da las scolaras e’ls scolars da l’8avla classa
3 d’october 2018 cuors da magistraglia „medias ed informatica“ (ingün’instrucziun il marcurdi avantmezdi)
22 d’october 2018 ultima data per retrar ün joker pel Nadal da scoula
24 d’october 2018 „Classica in classa“: concert per scolaras e scolars da la 1. – 4. classa
26 d’october 2018 inscunter da la magistraglia dals cumüns da Scuol, Valsot e Samignun (ingün’instrucziun quel davomezdi) a Tarasp
6 da november 2018 turnier da hockey „Postfinance“ per scolaras e scolars da la 3. – 6. classa
6 da november 2018 davomezdi „A Sent be rumantsch“ culs partecipants dal cuors e cullas scolaras e culs scolars da 1.-9. classa
8 da november 2018 „Di da l’avegnir“ per scolaras e scolars da la 5. – 6. classa
16 da november 2018 exposiziun da mansters „FIUTSCHER“ a Cuoira per scolaras e scolars dal s-chalin ot (7.-8. classa)
21 da november 2018 Conferenza Generala Ladina cun cuors da lingua e da medias a Scuol (ingün’instrucziun il marcurdi avantmezdi)
3 da december 2018 Teater in stanza da scoula „Don’t feed the troll“ dal „Junges Theater Basel“ in collavuraziun cul „Theater Chur“ (s-chalin ot)
8 e 9 da december 2018 39avel Turnier da ballarait a Sent
12 da december 2018 visita da la Lia Rumantscha in scoula (5-9avla classa)
12 da december 2018 fanestra d’Advent da la 3.-4. classa (17:30: avertüra)
19 da december 2018 Turnier da ballarait per scolaras e scolars dal s-chalin ot a Sent
24 da december 2018 Nadal da scoula in baselgia (di da scoula pella 1.-9. classa; ultima data per retrar ün joker pel Nadal da scoula: 22 d’october)
inviern 2018-2019 differents dis da sport d’inviern da las singulas classas
schner 2019 discuors da semester
25 da schner 2019 finischun dal 1. semester; assegnaziun provisorica reala-secundara, scumpart dals attestats dal prüm semester da scoula
28 da schner 2019 cumanzamaint dal 2. semester
29 da schner 2019 stafetta d’inviern a Sarandschasch (scoulina-novavla)
12 da favrer 2019 examens da scoula media per scolaras e scolars da la 6. classa
18 da favrer 2019 visita e workshop i’l Center da Cultura a Nairs (s-chalin ot)
27 da favrer 2019 di da decoraziun per Chalandamarz (gruppas masdadas scoulina-novavla)
1 da marz 2019 Chalandamarz
12 da marz 2019 examens da scoula media per scolaras e scolars da l’8.-9. classa
10 d’avrigl 2019 „Di da scolaziun/Bildungstag“ a Tavo (scoulina-9avla classa: ingün’instrucziun il marcurdi avantmezdi)
12 d’avrigl 2019 assegnaziun definitiva reala-secundara
25 d’avrigl 2019 examen da sport chantunal pell’8avla classa (ogets)
2 da mai 2019 visita da l’exposiziun „expediziun 2 grads“ a Zernez i’l center dal PNS cullas scolaras e’ls scolars dal s-chalin ot flyer
2 da mai 2019 not da leger cullas scolaras e’ls scolars da la 3. e 4. classa
28 da mai 2019 vernissascha dal proget d’art „Scolaras e scolars expuonan illa Grotta da Cultura“ text e placat
28 e 29 da mai 2019 examens da recuors
4 da gün 2019 festa d’uffants a Valsot per scolaras e scolars da la 1.-9. classa  (datas da reserva: 6 e 7 da gün 2019)
7 da gün 2019 rapreschantaziun dal proget da la scoulina
15 da gün 2019 concert dal cor da proget insembel culla 5.-6. classa
17-21 da gün 2019 proget da god da la scoulina
28 da gün 2019 finischun da l’on da scoula 2018/2019
1.-5 da lügl 2019 eivna cumpacta da frances per scolaras e scolars dal s-chalin ot