program da l’on

17 avuost 2020 cumanzamaint da l’on da scoula 2020-2021
24 avuost 2020 proget/excursiun dad NT giò l’ischla da Panas-ch (s-chalin ot)
27 avuost 2020 proget da cuorsa d’orientaziun sCool a Tarasp (5.-6. classa)
14 settember 2020 prelecziun dad Arno Cameinisch cun musica da Roman Nowka per uffants da 5.-9. classa cun lur genituors (placat)
17 settember 2020 marchà tscherna da mansters (8. classa)
28 settember 2020 Hockey goes to school (proget da hockey culs infants da scoulina – 2. classa)
utuon 2020 sairadas da genituors da las singulas classas (ils invids dals magisters da classa seguan)
utuon 2020 spassegiadas d’utuon da las differentas classas tenor ora
5 – 7 october 2020 giarsunadis d’insaj (8. classa)
8 october 2020 di da proget „tscherna da mansters“ (s-chalin ot)
12 november 2020 di da l’avegnir (5.-6. classa)
12 – 13 december 2020 41. Turnier da ballarait tradiziunal a Sent
24 december 2020 Nadal da scoula
inviern 2020 – 2021 eivna da scoula da skis pella scoulina
inviern 2020 – 2021 dis da sport d’inviern da las differentas classas e stafetta d’inviern tenor ora
schner 2021 discuors da semester per tuot ils uffants da scoula
22 schner 2021 finischun dal 1. semester da scoula (attestats)
25 schner 2021 cumanzamaint dal 2. semester da scoula
9 favrer 2021 examens da gimnasi per uffants da 6avla classa
1 marz 2021 Chalandamarz
9 marz 2021 examens da gimnasi e scoula media per uffants dad 8 e 9avla classa
marz 2021 Paprica Royal, spectacul da circus per la 1. fin 4. classa
avrigl 2021 decisiun definitiva a reguard reala e secundara per uffants da la 6avla classa
mai/gün 2021 viadi da scoula dal s-chalin ot
25 gün 2021 finischun da l’on da scoula
data amo incuntschainta eivna cumpacta da frances per scolars dal s-chalin ot chi han frances sco rom facultativ