Allgemein

di da proget via da nanins Resgia da Plavna oura Godplan a Tarasp

Cun ora stupenda vaina pudü realisar sonda passada üna part da la via da nanins cul agüd dad uffants, genituors, magistras e voluntaris. Grazia fich a tuots per quist di da cumpagnia!