Allgemein

Tests da scoula

La situaziun da capactitats dals labors dals tests e la situaziun cul virus dad Omicron ha dat andit a la Regenza grischuna da responder lur strategia e far adattamaints in connex culs tests da scoula. La comunicaziun a las medias ed ün documaint chi’s chatta sülla pagina d’internet da l’Uffizi da la scoula populara ed il sport dan infuormaziuns detagliadas in chosa. Ils tests da l’eivna a partir dals 10 schner 2022 vegnan fats amo sco planisà. Nus Tils ingrazchain pell’incletta e giavüschain a tuot las famiglias buna sandà.

https://www.gr.ch/RM/medias/communicaziuns/MMStaka/2022/Seiten/2022011002.aspx

https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2022/Seiten/2022011002.aspx

https://www.gr.ch/IT/media/Comunicati/MMStaka/2022/Seiten/2022011002.aspx

20220110_Aussetzung Schul- und Betriebstestungen_de.pdf (gr.ch)