Allgemein

Giantar da cumpagnia in scoula d’Ardez

La racolta da l’üert da scoula es statta buna e culla mailinterra vaina fat in lündeschdi, ils 4 november 2019, ün giantar da cumpagnia. 8 gruppas masdadas da scoulina fin 6avla classa, cun persunas d’instrucziun e cussagl da scoula, han preparà 8 differents pasts da mailinterra: plain in pigna, culla da Vnà, mösa da mailinterra cotschna, pomfrits, pomchips, mailinterra ustrida, vaischlas da mailinterra e schoppa da mailinterra. Id ha gustà fich bain. Grazcha fich a tuot las cuschinunzas ed a tuot ils cuschinunzs.